سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

سندی که اثبات می‌کند شخص یا شرکت مدِنظر، چقدر توانایی مالی برای انجام یک معامله دارد. این سند از سوی بانک و با استناد بر وجوه موجود در حساب صادر می‌شود. با تأیید این سند از سوی بانک این اطمینان حاصل می‌شود که وجوه فوق قابل دستیابی و قانونی هستند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.