سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

وکالت‌نامه سندی است که در آن متقاضی برای انجام امور اداری، مدیریت دارایی، امور قانونی و مسائل پزشکی، وکیلی را برای خود تعیین می‌کند. وکیل قادر خواهد بود کلیۀ امور مورد وکالت را در غیاب متقاضی انجام دهد. در برخی روش‌های مهاجرتی برای انجام امور اداری یا مالی این سند مورد نیاز خواهد بود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.