سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برای همراهی حیوان خانگی خود جهت سفر و یا مهاجرت به کشوری دیگر نیاز به صدور پاسپورت برای حیوانات خانگی می‌باشد. این پاسپورت پس از طی مراحل آزمایشی و جای‌گذاری ردیاب و تکمیل فرایند واکسیناسیون به ‌دست می‌آید.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.