سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارت اقامت دائم، که گواهی می‌دهد متقاضی مجوز زندگی و کار را به‌صورت دائمی در آن کشور دریافت کرده است. به دارندۀ این کارت خدمات شهروندی ارائه می‌شود. به‌عنوان یک شخص مقیم، متقاضی ملزم به رعایت قوانین و پرداخت مالیات است اما حق رأی دادن، کاندیدا شدن و استخدام در سازمان‌های دولتی را ندارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.