سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برای اثبات میزان درآمد فعال ارائۀ فیش حقوقی الزامی است اگر متقاضی برای کارفرما کار کند و در قبال کارْ حقوقی به‌صورت ثابت دریافت کند، با ارائۀ فیش حقوقی می‌تواند این امر را اثبات نماید. اطلاعات مندرج در فیش حقوقی شامل حقوق پایه، پاداش، حق اضافه‌کاری، کسورات و غیره است و مجموع آیتم‌ها می‌بایست با مبلغ دریافتی برابری کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.