سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

حق ثبت اختراع حقی انحصاری برای یک محصول یا فرایند است که در اختیار ثبت‌کنندۀ آن قرار می‌گیرد. مدت زمان اعتبار اختراع انحصاری‌شده 20 سال است. در طول این دوران هیچ فرایند دیگری مشابه با اختراع ثبت‌شده نمی‌تواند در سطح بین‌المللی به نام شخص دیگری ثبت شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.