سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

این سند مسافرتی دارای تاریخ انقضاست و پس از پایان یافتن آن باید به تمدید آن اقدام کرد؛ شرط تعویضْ در دست داشتن مدارک هویتی و ارائۀ پاسپورت قدیمی می‌باشد. پس از تعویض پاسپورت قدیمی پانچ و از درجۀ اعتبار ساقط می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.