سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

درآمد غیرفعال شامل درآمدهای منظم از منبعی است که متقاضی برای به دست آوردن آن تلاش روزمره ندارد. درآمد ناشی از اجارۀ ملک یا تجهیزات، درآمد ناشی از سپردۀ بانکی و یا بورسی، حقوق بازنشستگی و درآمد ناشی از حقوق مالکیت معنوی از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشد. در روش‌های تمکن مالی درآمد غیرفعال بسیار اهمیت دارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.