سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

با دریافت این مجوز متقاضی می‌تواند برای مدت زمان مشخصی برای هر کارفرمایی کار و کسب درآمد کند. در برخی از الگوهای مهاجرتی، همراه متقاضی اصلی نیز این مجوز را دریافت می‌کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.