سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارت اقامت موقت در فرانسه که توسط ادارۀ مهاجرت فرانسه صادر می‌شود. با در دست داشتن این کارت، متقاضی می‌تواند در مدت زمان مشخصی در فرانسه زندگی کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.