سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مأمور و آفیسر منتسب در سفارت کشور مقصد که وظیفۀ مصاحبه و بررسی پرونده را دارد. نظر این مأمور در وضعیت ویزای متقاضی تأثیر بسزایی دارد. این فرد بسیار ریزبین و حرفه‌ای است وکلیۀ حالات، رفتار، عواطف، و صحبت‌های متقاضی را زیر نظر قرار می‌دهد و براساس شواهد دردسترس نسبت‌به رد یا پذیرش درخواست متقاضی اقدام می‌کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.