سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

پولی که متقاضی در پروسۀ دریافت پذیرش دانشگاه، مدرسه و یا دیگر نهادها پرداخت می‌کند وابسته به قرارداد بسته‌شده یا اطلاعیۀ اعلام‌شده از قبل ممکن است برگشت‌پذیر (refundable) یا غیرقابل بازگشت (non refundable) باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.