سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

شهروندان و ساکنین خارج از حوزۀ شنگن افرادی هستند که برای ورود به حوزۀ شنگن با هدف کار، سفر، تحصیل و مهاجرت باید ویزا دریافت کنند و شرایط این افراد با شهروندان ساکن در حوزۀ شنگن متفاوت است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.