سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

شناسۀ شناسایی نُه‌رقمی مالیاتی یک شخص است. ارائه این عدد در هنگام پرداخت مالیات، خریدهای رسمی و مهم همچون خرید ملک و سایر فعالیت‌های رسمی ضروری است. این کد در کشور پرتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.