سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارگران عادی یا غیر ماهر که عموماً برای مشاغل فصلی یا غیر تخصصی اقدام می‌کنند. این افراد تخصص خاصی ندارند و سطح زبان آن‌ها در پایین‌ترین حد است و باتوجه‌به اینکه کارگر عادی در نظر گرفته می‌شود عموماً در مشاغل بسته‌بندی، حمل‌ونقل، ساختمان و مشابه آن به کار گرفته می‌شوند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.