سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مقطع کارشناسی ارشد یا فوقِ‌لیسانس. متقاضی پس از گذراندن دورۀ چهارسالۀ لیسانس، می‌تواند فوقِ‌لیسانس را بگذراند. در این مقطع دروس تخصصی‌تر شده و با پایان یافتن آن متقاضی بایستی پایان‌نامه ارائه دهد و پس از آن می‌تواند در دورۀ دکتری مشغول به تحصیل شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.