سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نفر اصلی شخصی است که پروسۀ مهاجرت براساس رزومه و توانمندی‌های او پیش می‌رود. بسته به نوع روش مهاجرتی، تعداد متقاضیان اصلی بین 1 تا ۵ نفر متفاوت است سایر افراد درجه‌یک به‌عنوان همراه در پروندۀ نفر اصلی پیش خواهند رفت. همچنین وضعیت ویزای سایر همراهان در ارتباط مستقیم با نفر اصلی خواهد بود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.