سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ویزای بلندمدت که برای بیشتر از 90 روز اقامت صادر می‌شود. این نوع ویزا بیشتر برای اهداف تحصیل، کار، بیزینس و هر هدف دیگری که متقاضی به اجبار باید مدت زمان زیادی در کشور مقصد حضور داشته باشد و در عین حال در قالب دریافت اقامت رسمی قرار نمی‌گیرد، صادر می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.