سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی خصوصی بوده و امکان ارائۀ آن به عموم نیست. سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها محدود و دارایی‌ها و وجوه شخصی سرمایه‌گذاران در صورت ورشکستگی قابل استفاده نیستند و شرکت در قبال بدهی‌ها دارای مسئولیت محدود است. برای پرداخت مالیات شخص مالیات بر درآمد خود و شرکت مالیات بر سود خود را پرداخت می‌کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.