سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

شرکتی با مسئولیت محدود است که همزمان ویژگی‌های نهادهای شراکتی و سهامی را دارد. در این نوع از شرکت، به شرکا سهام اختصاص داده می‌شود. این شرکت‌ها وظیفه دارند تا درآمد و ضرر شرکت را در گزارش مالیاتی ارائه دهند. سود اصلی شرکا به میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها محدود می‌شود و مسئولیتی فراتر از آن را به عهدۀ ایشان قرار نمی‌دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.