سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مشاغلی که برای ارائۀ خدمات نیاز به دریافت مجوز فعالیت دارند و معمولاً به یک مهارت تخصصی ویژه اشاره دارد. این مشاغل بیشتر مواجهه مستقیم با مردم دارند و حساسیت‌های آن‌ها باعث می‌شود امکان اجرای آن‌ها بدون تحصیل مجدد یا دریافت مدارک اختصاصی ممکن نباشد. پزشکان، حسابداران و وکلا از این دسته محسوب می‌شوند. این مشاغل معمولاً بسته به قوانین داخلی هر کشوری، تفاوت‌هایی را با کشورهای دیگر دارند و به همین دلیل داشتن مدرک آن‌ها در یک کشور دیگر، به معنای قابل استفاده بودن آن در دیگر کشورها نیست.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.