سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نامۀ پشتیبانی، به‌عنوان گواهی رسمی نهادهای اقتصادی معرفی‌شده توسط سازمان مهاجرت کانادا به متقاضیان دریافت ویزای استارت‌آپ کاناداست. فرشتگان سرمایه‌گذار، انکوباتورها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیری که مورد تأیید هستند، با بررسی طرح‌های واصله و برگزاری جلسات مصاحبه نسبت به ارائۀ نامۀ تأییدیه به بنیان‌گذاران استارت‌آپ اقدام کرده که براساس آن ویزای آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.