سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

اگر متقاضی با هدف خاصی قصد خروج از کشور را داشته باشد و در حال حاضر در کشور مبدأ مشغول به کار باشد یکی از مدارکی که در میان مدارک کاری ایشان بایستی وجود داشته باشد گواهی مرخصی است. برخی از افراد ترجیح می‌دهند به جای استعفا از مرخصی خود استفاده و کار خود را به‌صورت دورکاری پیش ببرند بنابراین باید این گواهی از سوی شرکت صادر شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.