سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

سندی که کارفرما برای تأیید استخدام کارگر خارجی نیاز دارد. این سند نشان می‌دهد که برای پر کردن این موقعیت شغلی هیچ کارگر یا کارمند مقیم کانادایی در دسترس نبوده و کارفرما مجبور به استخدام شخصی غیر ساکن در کانادا شده است. با دریافت این تأییدیه جاب‌آفر متقاضی رسمیت پیدا کرده و می‌تواند وارد پروسۀ ویزا شود. در این سند اطلاعات مهمی همچون نام متقاضی و کارفرما، اطلاعات هویتی شرکت و متقاضی و دسته‌بندی شغلی متقاضی ثبت شده است. این سند توسط ادارۀ کار و توسعۀ اجتماعی کانادا (ESDC) صادر می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.