سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارت اقامت ترکیه است که باتوجه‌به مدت زمان اقامت در ترکیه اعتبار آن متغیر است. اگر متقاضی قصد اقامت بیش از 90 روز در ترکیه را داشته باشد، باید نسبت به دریافت آن اقدام کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.