سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ویزای جست‌وجوی کار این امکان را به متقاضی می‌دهد تا با دریافت ویزای مدت‌دار بین 6-9 ماه به کشور مقصد سفر کرده و در طول این مدت به دنبال شغل مناسب بگردد. اگر در این مدت متقاضی شغل مناسبی پیدا کند، این ویزا به ویزای کاری تغییر پیدا کرده در غیر این‌صورت متقاضی باید به کشورش برگردد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.