سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

پیشنهاد شغلی، دعوتی است برای یک کارجوی بالقوه، برای کار در یک موقعیت شغلی معین از سوی یک کارفرمای دارای مجوز استخدام نیروی کار خارجی. پیشنهادهای شغلی معمولاً شامل جزئیات پیشنهاد استخدامی، ساعات کاری، از جمله حقوق، مزایا، مسئولیت‌های شغلی، و نام و عنوان مدیر گزارش‌دهنده است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.