سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ادارۀ دولتی مهاجرت کانادا، که مسئول رسیدگی به مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کاناداست. این مرکز یک شبکۀ بزرگ از مراکز شهروندی و مهاجرت در سراسر کانادا را در اختیار دارد. این آژانس همچنین کنترل مرزها و فرودگاه‌های کشور را نیز بر عهده دارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.