سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نامۀ دعوتنامه سندی رسمی است که از سوی میزبانی که شهروند یا مقیم کشور مقصد باشد، فضای کافی برای پذیرایی از نفرات اضافه در منزل داشته باشد و از یک مکان ثبت‌شده با آدرس پستی رسمی برخوردار باشد، برای دوستان یا خویشاوندان صادر می‌شود. مهمان می‌تواند با در دست داشتن دعوتنامه شانس دریافت ویزای خود را افزایش دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.