سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

میزان پول درنظرگرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب‌وکار نوپا یا خرید سهام است. متقاضی معمولاً میزان سرمایۀ دراختیارش را می‌بایست به‌صورت مستند با ارائۀ اسناد بانکی ارائه کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.