سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برای درخواست ثبت اختراعْ مخترع می‌تواند از نظر فنی، گستره، حمایت‌ها و اهداف مورد نظرش، ادعاهایی داشته باشد. ادعاها در طول فرایند ثبت اختراع اهمیت دارند و از تحقق آن محافظت می‌کنند. ادعاها، مرزهای اختراع و درحقیقت نقطۀ تمایز طرح ارائه‌شده با دیگر طرح‌های ثبت‌شده را مشخص می‌کنند. ادعاها شامل فرایند، اقدامات، مراحل و غیره هستند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.