سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

هرگونه مصاحبۀ شفاهی که با آفیسر پرونده، کارفرما، مسئول پذیرش دانشگاه، ارگان اقتصادی و. . . انجام می‌شود. بسته به هدف پرونده، نوع سؤالات مطرح‌شده در این مصاحبه متفاوت خواهد بود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.