سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

دانشجوی بین‌المللی به هر دانشجویی غیر از دانشجویان دارای اقامت کشور مقصد گفته می‌شود که با هدف تحصیل به کشور مقصد مراجعه می‌کنند و شرایط ثبت‌نام، هزینه‌ها و پذیرش آن‌ها از دانشجویان بومی متفاوت‌تر است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.