سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مراکز کاریابی بین‌المللی‌ای که در سراسر جهان وجود دارند. کارفرمایان یا شرکت‌ها برای جذب نیروهای بین‌المللی و کارگران خارجی، آگهی‌های استخدام خود را در این شرکت‌ها قرار داده و از خدمات این مراکز برای بررسی رزومۀ متقاضیان، برگزاری آزمون، اجرای مصاحبه و دوره‌های آموزش قبل از استخدام استفاده می‌کنند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.