سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

جوایز، افتخارات و قدردانی‌های بین‌المللی‌ای که معمولاً در زمینۀ ریاضیات، علوم، ادبیات، فناوری، ورزش، هنر و غیره به دست می‌آید. زمینه‌ساز قوی شدن رزومۀ متقاضی برای شرکت در روش‌هایی همچون ویزای نخبگان است. این افتخارات همسو با سایر دستاوردها نشان می‌دهد که متقاضی در رشتۀ خود در سطح بین‌الملل شناخته‌شده است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.