سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

پایگاه اطلاعاتی‌ای است که داده‌های مربوط به مقالات معتبر بین‌المللی را ارائه داده و وظیفۀ نگهداری از این مقالات را بر عهده دارد. دانشجویانی که مقطع دکتری را گذرانده باشند و قصد داشته باشند برای مهاجرت اقدام کنند، حتماً باید مقالاتی تأییدشده توسط این مرکز داشته باشند. این الزام در روش‌های مهاجرتی همچون گلوبال تلنت‌ها و ویزاهای نخبگان هم وجود دارد و یکی از الزامات برای شایسته و واجد شرایط بودن متقاضیان است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.