سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ادارۀ خدمات مهاجرت و پناهندگی ایرلند مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به ویزا، مهاجرت، شهروندی و پناهندگی در ایرلند جنوبی است و در دوبلین مستقر است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.