سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در صنعت مهاجرت به کسی اطلاق می‌شود که مبنای اصلی شکل‌گیری یک پرونده است و قرار است براساس خواسته‌ها و توانایی‌های او نسبت به روش مدِنظر اقدامات قانونی صورت پذیرد. این عبارت متضاد افراد وابسته است که ممکن است به‌عنوان همسر و فرزندان به همراه او شامل حق دریافت اقامت بشوند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.