سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مدیر منابع انسانی در یک شرکت نقش بسزایی در روند کاری آن مجموعه دارد. وظایف اداری یک سازمان را برنامه‌ریزی، هماهنگ و هدایت می‌کند و بر مصاحبه و استخدام کارکنان جدید نظارت دارد. با مدیران ارشد در برنامه‌ریزی استراتژیک مشورت می‌کند و رابط بین مدیریت یک سازمان و کارکنان آن است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.