سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نوعی پوشش بیمه که هزینه‌های درمانی متقاضی را پرداخت می‌کند. بیمۀ سلامت بخشی یا تمام هزینه‌های مراقبت، درمان و موارد اورژانسی را پوشش می‌دهد. جهت سفر و یا مهاجرت به کشورهای دیگر داشتن بیمۀ سلامت الزامی است و در صورت بروز حادثه متقاضی می‌تواند از این نوع بیمه در کشور مقصد استفاده کند. این بیمه باتوجه‌به موارد تحت پوشش خود هزینه‌های متفاوتی نیز دربر خواهد داشت و باتوجه‌به مدت زمان اقامت متقاضی متغیر است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.