سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

به معنای کل درآمد قبل از کسر مالیات یا سایر کسورات است. برای یک کسب‌وکار کل درآمد منهای بهای تمام‌شدۀ کالا و خدمات فروخته‌شده است. کسب‌وکارها اغلب از درآمد ناخالص استفاده می‌کنند تا عملکرد کسب‌وکار خود را بهتر ارزیابی کنند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.