سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

به مجموع نمرات دورۀ دبیرستان تقسیم بر تعداد واحدها معدل گفته می‌شود. اکثر مدارس و دانشگاه‌ها نمرات را در مقیاس 4/0 ارزیابی می‌کنند بازه نمره‌دهی از 0 تا 4 است. پیش از اقدام برای دریافت پذیرش تحصیلی لازم است تا معدل متقاضی و حداقل معدل قابل پذیرش از سوی دانشگاه بررسی گردد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.