سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

هزینه‌های دولتی، شامل هزینه‌های مشخص‌شده‌ای همچون هزینۀ بررسی پرونده، هزینۀ بیمۀ سلامت و هزینه‌های تأیید مدارک است که متقاضی برای بررسی پروندۀ خود و شروع فرایند ویزا لازم است به دولت کشور مقصد پرداخت کند. این هزینه‌ها ممکن است قبل از شروع سابمیت مدارک و یا در حین آن پرداخت گردند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.