سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در بسیاری از اوقات دانشگاه‌ها و یا مدارس درصدی از هزینه‌های مصوب خود را برای یک دانش‌پذیر کاهش می‌دهند که با این عبارت شناخته می‌شود. این درصد باتوجه‌به شرایط متقاضی و تصمیم‌گیری مدرسه یا دانشگاه متغیر است. کشورهای زیادی در سراسر جهان هستند که چنین شرایطی دارند. توان پرداخت متقاضی، نمرات قبلی او و یا توانمندی‌های علمی او در دریافت چنین کمکی تأثیرگذار هستند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.