سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کسب‌وکارها می‌توانند نمایندگی داشته باشند. گاه متقاضی با خرید نمایندگی یک برند یا کسب‌وکار می‌تواند کار خود را در کشور مقصد شروع کند و براساس آن اقامت موقت آن کشور را دریافت کند. گاه این نمایندگی فعال بوده و با تغییر مدیریت، متقاضی مدیریت آن کار را بر عهده می‌گیرد و روند کار را ادامه می‌دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.