سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

شخصی که ایدۀ کسب‌وکار یا سازمان را مطرح و آن را تا رسیدن به موجودیت و پس از آن پیش می‌برد. بنیا‌ن‌گذار مسئول تعیین مأموریت و چشم‌انداز یک شرکت است. یک کسب‌وکار باتوجه‌به پیچیدگی‌های آن می‌تواند یک یا چند بنیان‌گذار داشته باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.