سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ادارۀ امور مهاجرت فنلاند مسئول رسیدگی به امور مهاجرتی، پناهندگی، الحاق خانواده، ویزا، مجوز کار و غیره است. این اداره سیاست مهاجرت فنلاند را اجرا و فرایند مهاجرت را کنترل می‌کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.