سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در فرایند انگشت‌نگاری اثرانگشتان متقاضیان ثبت می‌شود. ممکن است به دلیل مشکلات پوستی اثرانگشت ثبت نشود بنابراین این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که اثرانگشتان وی کامل در سیستم قابل رهگیری باشد. این ثبت تا 10 سال قابل استناد است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.