سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

اثبات مدارک مالی به هر مدرکی که درآمد، تمکن، ورودی و خروجی‌های حساب بانکی متقاضی را مشخص کند گفته می‌شود. این مدارک می‌تواند فیش حقوقی، قرارداد، اسناد واریز و برداشت، نامه‌های بانکی شامل تمکن مالی یا گردش حساب باشد. مدارک مالی برای اجرای موفقیت‌آمیز پروسۀ ویزا بسیار اهمیت دارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.