سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برای دریافت ویزای توریستی، متقاضی باید مدارکی ارائه دهد تا آفیسر بداند به‌واسطۀ این وابستگی‌ها متقاضی به کشورش بازمی‌گردد. این وابستگی‌ها شامل خانواده، ملک و املاک، موقعیت شغلی، کسب‌وکار، تعلقات مادی و معنوی او در کشور مبدأ است. این عبارت اشاره به وابستگی‌های خانوادگی دارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.